Undisciplinary is the personal wiki of Martin Zemlicka.

Ladislav Žák

Quotes

Předním úkolem tohoto spisu je předsvědčiti tyto odborníky a všechny rozhodující činitele o nutnosti pojímání krajiny především jako přírodního příbytku živočicha člověka - se všemi dalekosáhlými důsledky tohoto nového názoru pro celkovou disposicí krajů a zemí i pro podrobnou úpravu krajin a všeho života v nich.

Ladislav Žák, Obytná Krajina

Prací samočinných strojů k volnému času, ke kultuře hmotové i duševní, k lidskému zdokonalení, ozdravění, uklidnění, zvnitřnění a oproštění v osvobozené, zachráněné, obnovené a nově vytvářené přírodě renaturalisovaných krajin.

Ladislav Žák, Obytná Krajina